Hook- up

 

 

Välkommen till Hook-up ♥ 

Här får du information om

kroppsterapin The Trager® Approach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Trager

The Trager® Approach, som vanligen benämns Trager®, är en kroppsterapi grundad av Dr Milton Trager, Kalifornien, USA (1908-1997). I Sverige kom Trager® att introduceras av Milton Trager i mitten av 1980-talet.

Trager International är den internationellt samlande organisationen för samtliga Tragerföreningar i världen. Organisationen utbildar, diplomerar och stöder Tragerterapeuter runt hela världen och består för närvarande av 12 nationella Tragerföreningar som representerar mer än 20 länder. Svenska Tragerföreningen är den samlande organisationen för alla Tragerutövare i Sverige.

 

Mentastics®

Alla kan göra Mentastics®!

Mentastics är bildat av orden ”mental” och ”gymnastics”, en benämning som Milton Tragers fru Emily myntade.

Mentastics är rörelser som hjälper dig att återkalla den behagliga känslan av en session eller för att släppa på spänningar t.ex. när du har utfört en ansträngande eller monoton uppgift. Rörelserna utförs på ett meditativt sätt med lätthet och lekfullhet.

Mentastics utgår ifrån dina individuella behov och kan improviseras fram till vad som passar dig.

Mentastics kan ges som individuell lektion eller i grupp.

 

Hook-up
Hook-up är ett begrepp som Milton Trager använde för att beskriva en meditativ känsla som är dynamisk, levande, vibrerande och på samma gång fridfull.

Hook-up är ett sätt att knyta an till sin omgivning med ett vilsamt behag. En rofylld, medveten närvaro som både Tragerterapeut och klient upplever.

 

”Hook-up is like the measles – you catch it from someone who has it.”

Milton Trager i boken Trager Mentastics – movement as a way to agelessness, Station Hill Press, 1987.

 

 

 

The Trager® Approach

En mjuk väg till avslappning